Terapia głodu w chorobach układu nerwowego

Choroby układu nerwowego, w których wskazany jest post:

- choroby obwodowego układu nerwowego: zapalenie korzonków, zapalenie nerwu, zapalenie wielonerwowe, konsekwencje urazu kręgosłupa, itp .;

- konsekwencje urazów czaszkowo-mózgowych / wstrząsów i siniaków mózgu /;

- Konsekwencje przeniesionej neuroinfekcji / zapalenia opon mózgowych o różnej etiologii /;

- konsekwencje zaburzeń krążenia mózgowego;

- dystonia wegetatywna-naczyniowa z napadami migreny, bóle głowy o różnej etiologii;

- nerwice, stany depresyjne, powolna schizofrenia;

Istnieje pozytywne doświadczenie w leczeniu tak groźnej choroby, jak stwardnienie rozsiane, szczególnie we wczesnym stadium. Oto, co GA pisze na ten temat. Wójtowicz w swojej książce „uzdrowić” -.... „ze strony ośrodkowego układu nerwowego w BRT następujące zmiany obserwowano stopniowo między RTD normalnego snu znikają bóle Aby 4-5 dni RTD zauważa euforię (mentalne samopoczucie), nawet ponury, deszczowy pogoda zacznie wydawać się korzystne dla człowieka, ludzie wokół nich. - Jeśli kinder do leczenia, pacjent jest często reaktywna weszła niż istotne argumenty, prowokowanie konfliktów między dozowanej głodówki, co do zasady, nie jest wyjątkiem obserwuje Peri. od szczytów kwasotwórczych, podczas których mogą wystąpić objawy drażliwości, nerwowości, ale w ciągu kilku godzin lub dni mijają.

Следует оговориться, что нормализация состояния центральной нервной системы наблюдается намного быстрее при условии, если больному создаётся спокойная обстановка, если сам больной не нарушает режима, предусмотренного лечебным голоданием, не курит во время лечения, не занимается приготовлением пищи, избегает надевать на себя синтетическую одежду и т. д. В противном случае может наблюдаться бессонница, раздражительность, могут возобновиться головные боли, слабость, сердцебиение, душевные расстройства и т. д. При длительном ощущении запахов пищи у отдельных больных может отмечаться раздражительность, потеря сна. Настроение, состояние центральной нервной системы к 10 дню голодания стабилизируется, даже если больной допустил небольшие погрешности в проведении режима РДТ. У отдельных больных, у которых до лечения была упорная бессонница, кошмарные сновидения, выраженная раздражительность, процесс окончательной нормализации сна и состояния центральной нервной системы может запаздывать даже до 15–17 дня лечебного голодания. Демонстративен следующий пример: больной И-н, 45 лет, диагноз: ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты мозговых и коронарных артерий, гипертоническая болезнь II ст., выраженный астеноневротический синдром. Несмотря на проводимое комплексное медикаментозное лечение в больнице скорой медицинской помощи г. Минска в 1980 году, улучшение самочувствия не наблюдалось. Беспокоили упорные боли в области сердца, головные боли, кошмарные сновидения, бессонница (спал не более часа в сутки). Взят на лечебное голодание по просьбе заведующей отделением. С каждым днём голодания сон улучшался всего на 0,5–1 часа в сутки, страшные сновидения постепенно исчезли. На 6 дне голодания в двухместную палату, где проводил РДТ больной, был помещён другой пациент, С-в, 58 лет, с диагнозом гипертоническая болезнь III ст., состояние после перенесённого ишемического инсульта, ожирение V ст. Новый больной также согласился на курс РДТ, но первые дни голодания ещё продолжал по ночам храпеть, что беспокоило соседа по палате, у которого ещё сохранялась по ночам бессонница. На 9 день голодания больной И-н не выдержал храпа соседа и неоднократно включал приёмник для того, чтобы разбудить больного-храпуна. В результате произошёл ночной конфликт с дракой. Назавтра встал вопрос о выписке обоих больных из стационара за нарушение больничного режима. Лечащий врач уладил конфликтную ситуацию с заведующей отделением и разрешил продолжать обоим пациентам лечебное голодание. Храп на 3–4 день голодания прошёл, и метод РДТ был успешно завершён. Полная нормализация сна произошла у больного И-на только на 17 день голодания. В этот день больной сам проявил инициативу, зашёл в кабинет к лечащему врачу и как бы исповедался перед ним. Болезни его начались тогда, когда он, уже в немолодом возрасте, решил оставить свою семью ради другой женщины. Но постепенно и с этой женщиной возникли конфликтные ситуации. Затем они стали учащаться не работе, среди окружающих его людей. Он стал несдержанным, вступал в спор при любом решении вопроса в быту, на работе. Совершенно разадаптировался к стрессовым ситуациям и, в конце концов, серьёзно заболел. Глубоко осознав, что причина его жизненных неудач в нём самом, и справившись с самим собой, благодаря повторным методам дозированного голодания, этот пациент глубоко остался верен убеждению в силу РДТ, профилактически повторяет голодание, возвратился к прежнему образу жизни, к семье, но больше ни разу не появился у лечащего врача. Такие больные почему-то стесняются своего прежнего заболевания.Po pierwszym kursie RDT, a ponadto po wielokrotnym medycznym głodzeniu u pacjentów, długoterminowy stan dobrego samopoczucia pochodzi z mentalnej aktywności mózgu. Pacjenci stają się bardziej aktywni w życiu rodzinnym i społecznym. U mężczyzn przywracana jest siła seksualna. Kobiety w okresie menopauzy mogą ponownie podjąć regularne miesiączki. Pacjenci rzadko kolidują z drobiazgami i nie reagują tak boleśnie na uwagi innych. Oznacza to, że nietolerancja dla innych znika, a zdolność adaptacyjna pacjenta do stresujących sytuacji zostaje przywrócona. Możemy śmiało powiedzieć, że RDT jest najdoskonalszym adaptogenem do stresujących sytuacji.

Bardzo ważnym punktem jest psychologiczny nastrój pacjenta na głód terapeutyczny, dostarczany nie tylko przez specjalistów medycznych, ale także przez samych pacjentów. Narkomanów B., 42 lat, od Kijowa, powiedział autor, lekarza prowadzącego, że po pierwszym roku pojawił się w RDT uzależnionych społeczeństwo tam całą noc bez dotykania leków, a tym samym doprowadził do zastanawiać się wokół niego „przyjaciół” . Następnie poszedł za przykładem pacjenta z tą samą chorobą S., 34 lat. Każdy z nich może sam przeprowadzić taką ułamkową metodę głodu leczniczego. Trzeba tylko wiedzieć, że najtrudniejszy dla nich okres to pierwszy dzień głodu. Psychiatrzy przewidzieli rozwój takich pacjentów tzw. zespół abstynencyjny, związany ze zniesieniem leku, ale nie objawił się on w czasie głodu. Nawiasem mówiąc, surowo zabrania się przebywania w pobliżu narkomanów, którzy biorą narkotyki po tym, jak osoba pozbyła się tej choroby.

Obwodowe zakończenia układu nerwowego są również skutecznie leczone za pomocą metody dawkowania głodowego. U pacjentów z dyskogennym zapaleniem korzeni nerwowych, osteochondroza, przede wszystkim zespół bólowy zanika, wtórne zapalenie nerwu przestaje przeszkadzać.

Pacjent S., 43 lat, z Witebska, po przejściu poważnej kontuzji kręgosłupa pozostał ból w kręgosłupie lędźwiowym-piersiowym od wielu lat. Pacjent był codziennie zmuszany do przyjmowania środków przeciwbólowych. Podczas pierwszego cyklu RDT zespół bólowarski zniknął całkowicie dopiero w dniu postu 8. Po tym czasie ból głodu ponownie wznowione, ale nie było tak intensywne, nie do zniesienia, więc pacjent zdołał tylko biorąc mumię medycyny. Po drugim i trzecim cyklu leczenia wystąpił ciągły efekt znieczulenia. Zespół bólowy nie powrócił, pomimo utrzymującego się odkształcenia kręgosłupa.

Pacjent lat F-woo 30 (diagnoza :. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, nadciśnienie, otyłość IV wieku), trudno było na początku pierwszego kursu RDT przenieść. Mieszany zespół bólowy, ograniczony ruch w stawach i nadwaga. Stopniowo tryb silnika dla dnia postu 10 został zwiększony do 15 km dziennie, zespół bóla zniknął. Podczas trzech kursów RDT masa ciała pacjenta znacznie się zmniejszyła (o 30 kg), znormalizowano ciśnienie krwi. Po powtarzanych cyklach podawania dawek głodowych pacjent w końcu wyzdrowiał, utrzymał reżim motoryczny, zaczął biegać. Objętość ruchów w stawach powróciła do normy. Zaleca się coroczne kursy profilaktyczne RDT.

Wyraźny efekt terapeutyczno-profilaktyczny obserwuje się przy długotrwałych skutkach urazu czaszkowo-mózgowego i urazowej padaczki. W przypadku wrodzonej postaci epilepsji nie zawsze występuje ciągła remisja choroby.

W praktyce autora był przypadek klinicznego wyleczenia pacjenta G-ts, 65 lat, od bardzo poważnej choroby neurologicznej - syringomyelia.

U pacjentów ze stwardnieniem rozsianym występują znaczne trudności w prowadzeniu poszczenia. Jednak w niektórych przypadkach ta kategoria pacjentów również miała remisję choroby.

Leczenie pacjentów ze schizofrenią, którzy biorą leki przeciwpsychotyczne przez długi czas, co najmniej prospektywnie w porównaniu z malolechennymi chory. U nich na kwaśnym szczycie objawów RDT mogą być widoczne objawy zaburzeń mentalności. Tacy pacjenci czasami stają się niekontrolowani w tym okresie. Leczenie tej choroby wymaga warunków stacjonarnych. Jest to najbardziej złożony przypadek leczenia metodą przyjmowania na czczo. Jego zastosowanie we wczesnych stadiach choroby daje z reguły ciągłą remisję lub powrót do zdrowia klinicznego. Podobno przed przepisać leki przeciwpsychotyczne u pacjentów z chorobą psychiczną, a także innych leków działających na komórkach mózgowych, konieczne jest przeprowadzenie 2-3 przedmiotów RTD, i tylko wtedy, gdy nie ma efektu od dawki głodu, ma sens używać mniej zaawansowanych metod medycznych leczenia. "

Głodując, człowiek odłącza się od wszystkich zewnętrznych czynników i skupia całą swoją uwagę i wszystkie swoje moce na sobie. Przekonasz się, jak problemy, które wydawały się znaczące, po prostu ogromne, stają się głodowe w niczym. Wielu pacjentów zauważa, że ​​post przez okres 10-14 zastępuje je całodziennym urlopem gdzieś w sanatorium. Nie znam innej metody, w której ludzka psychika zostanie przywrócona i wzmocniona tak bardzo, wracając do swojego naturalnego, zdrowego stanu.

Podsumowując, możesz śmiało powiedzieć, że jeśli masz pozornie nierozwiązywalny problem - głodzisz tydzień, a zobaczysz, co to naprawdę jest!

Zobacz także: głód w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego

Chiński (tradycyjny)Polishfrancuskiniemieckiwłoskipolskiportugalskirosyjskihiszpański