Czas postu.

Podział na terminy wynika z procesów zachodzących w ciele na głodzie. Im dłuższy post, tym głębiej ciało przechodzi na żywienie wewnętrzne. Ale na wczesnych etapach tego przełączania się nie dzieje.

Technika głodu wody różnych terminów.

Jak spędzić jednodniowe głód wody

Jak głodować na wodzie przez trzy dni

Jak pościć na 7-10 dni na wodzieе

Przedłużający się post.

Fizjologicznie zakończony głód

Stopniowy post

Technika suchego postu w różnych terminach.

Jak spędzić jeden dzień na suchym poście

Jak szybko wysuszyć przez trzy dni

Chiński (tradycyjny)angielskifrancuskiniemieckiwłoskipolskiportugalskirosyjskihiszpański